Sedumdak subsidie

Een sedumdak heeft veel voordelen voor de directe omgeving. Het opvangen van regenwater, goed voor insecten en bijen en een isolerende en verkoelende werking.

De overheid vindt deze voordelen ook belangrijk, daarom bieden veel gemeenten een subsidie op groendaken.

Een sedumdak is een groendak en komt in veel gevallen dus in aanmerking voor een subsidie.

Hoeveel subsidie op een groendak?

Hoeveel subsidie krijgt voor het aanleggen van een sedumdak verschilt per gemeente en is afhankelijk van een aantal voorwaarden. De subsidie kan oplopen tot 50% van de investering in een groendak.

Met subsidie kunnen de sedumdak kosten dus flink worden gedrukt. De bedrag aan subsidie ligt per vierkante meter ongeveer tussen de €25 en €50 per m2.

Voorwaarden voor sedumdak subsidie

De voorwaarden voor een subsidie op een groendak verschillen per gemeente. Hieronder hebben we de factoren waar je rekening mee moet houden bij het in aanmerking komen voor een subsidie op een groendak voor je opgesomd. 

Het is verstandig om voor het aanvragen van subsidie je goed te laten informeren. Een vakman kan je daar vaak bij helpen, hij weet precies waar op te letten en kan meekijken naar jouw situatie.

Voorwaarden die een rol spelen bij het aanvragen van sedumdak subsidie:

 • Bouwjaar van de woning
  Binnen veel gemeenten moet de woning minimaal 5 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor subsidie op een sedumdak.
 • Oppervlakte van je groendak
  De oppervlakte van je dak speelt vaak een rol om in aanmerking te komen voor een sedumdak subsidie. Vaak moet het dak een minimaal aantal vierkante meters hebben.
  Sommige gemeenten staan toe om een aanvraag samen met je buren te doen, zo kom je samen misschien aan het benodigde aantal vierkante meters.
 • Waterberging
  Omdat sedumdaken een positief effect hebben op waterberging stellen veel gemeenten eisen aan de waterbergende capaciteit van het dak. Een sedum dak moet per vierkante meter minimaal een bepaalde hoeveelheid liter water kunnen bergen. Gemiddeld ligt dit tussen den 18L en 30L per m2.
 • Maximaal subsidiebedrag
  De subsidie wordt vaak berekend met een bedrag per vierkante meter. Gemeentes hanteren daarnaast ook vaak een maximum bedrag dat per aanvraag wordt toegewezen. 
 • Deadline van je aanvraag
  Gemeenten hebben vaak per kalenderjaar een potje gereserveerd voor groendak subsidie. Een vast jaarbudget als het ware. Wanneer het potje leeg is wanneer jij je aanvraag doet dan heb je pech.
 • Uitvoertermijn
  Sommige gemeenten stellen een uiterlijke datum waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn vanaf het moment dat je aanvraag is goedgekeurd. Het dak moet dan bijvoorbeeld binnen 1 jaar na goedkeuring van je subsidieaanvraag klaar zijn.

Subsidie sedumdak verschilt per gemeente

Er is geen landelijke subsidieregeling voor sedumdaken. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet aanbieden van een sedumdak subsidie.

Om deze reden verschillen de voorwaarden en de subsidiebedragen per gemeente. 

Wanneer je een sedumdak subsidie aanvraag doet is het verstandig om altijd de voorwaarden van je gemeente goed door te nemen.

Subsidie voor sedumdak aanvragen

Ben je van plan om een sedumdak subsidie aan te vragen? We hebben hieronder voor een aantal gemeenten opgesomd wat de voorwaarden zijn en waar je meer informatie kunt vinden over de groendak subsidie in deze gemeente.

sedumdak detail

Amersfoort subsidie groendak

Particulieren die een groendak willen laten aanleggen kunnen rekenen op een gemeentelijke subsidie bij een dakoppervlakte van minimaal 5 m2.

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen kunnen hiervoor een subsidie krijgen van maximaal €900,- per adres.

De subsidieregeling is een proef die is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. De subsidie kan worden aangevraagd na 2 maart en op is op.

Het groendak moet een minimale substraatdikte van 40 mm hebben en direct na aanleg functioneren als een groendak.

De gemeente vergoedt na aanleg maximaal € 30 per m2 van een sedumdak. Let op want op advieskosten, inspectie en installatie of andere kosten ontvang je geen subsidie.

Zie website van gemeente Amersfoort

Amsterdam subsidie groendak

Gemeente Amsterdam biedt subsidie voor sedumdaken aan. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €30 per m2 groendak. Het maximum totaalbedrag per subsidieaanvraag bedraagt €50.000.

Bij een wateropslagcapaciteit van meer dan 50 liter per vierkante meter, is de maximale subsidiebijdrage €50 per vierkante meter. 

Zie website gemeente Amsterdam

Den Haag subsidie groendak

Voor het aanleggen van een groendak en sedumdak krijgt u €30 per vierkante meter tot een maximum van 50% van de aanlegkosten.

Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg van een groendak in Den Haag met de voorwaarde dat: 

 • Het te beplanten dakoppervlak minimaal 6 m² is
 • Het groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m2
 • Het sedumdak een wortelwerende laag heeft
 • De helling van het dak niet meer dan 35 graden is.
 • Maximaal €20.000 per aanvraag.

Zie website gemeente Den Haag

Sedumdak subsidie Utrecht

De subsidie voor een sedumdak in Utrecht bedraagt €50 per m2, maar niet meer dan 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 20.000 In dit bedrag zijn de kosten van een bouwkundig advies inbegrepen (max. € 250). 

De dakoppervlakte moet minimaal 10 m2 zijn. Het dak van een schuur of garage kan worden meegenomen in de aanvraag voor het dak van een woning als hiermee aan de ondergrens wordt voldaan.

In Utrecht kun je een subsidieaanvraag ook samen met je buren doen. Zo kom je sneller aan het minimale oppervlak.

Zie website gemeente Utrecht

Subsidie groendak Zeeland

De provincie Zeeland heeft ook een subsidie voor groene daken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van het sedumdak.

Er geldt een maximum van €25 per m2. De voorwaarden om een sedumdak subsidie in Zeeland te krijgen zijn:

 • Het sedumdak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 20L per vierkante meter.
 • Het sedumdak heeft minimaal een wortelwerende laag, drainagelaag, substraatlaag en een vegetatielaag.
 • Het oppervlakte beslaat minimaal 10m2
 • De hellingshoek is maximaal 35 graden.
 • Per aanvraag is de maximale vergoeding €5.000

Zie website provincie Zeeland

Deze lijst met gemeenten wordt continu bijgewerkt. Er zijn veel meer gemeenten die een sedumdak subsidie bieden. Staat jouw gemeente er niet tussen, kijk dan bijvoorbeeld eens in dit overzicht.

Het is altijd verstandig om de website van je gemeente te raadplegen of om een vakman in te schakelen die je naast de aanleg ook kan helpen met de subsidie aanvraag.